خدمات

گروه معماری آرکا با توجه به مبنای تشکیل گروه ، خدمات زیر را به کارفرمایان محترم ارائه میدهد:

1-طراحی و اجرای پروژه های خاص

2-طراحی و اجرای پروژه های مسکونی، ویلایی، اداری، تجاری و غیره.

3-طراحی و اجرای پروژه های معماری داخلی شامل مسکونی، اداری، تجاری،رستوران و کافی شاپ.

4-امکان سنجی پروژه ها با توجه به موقعیت و کاربری آنها.